FB
PL

Aktualności

 

2018-07-27

 

Oświadczenie Zarządu Drink Food Sp. z o.o., producenta Wody niegazowanej Józefowianka i Woda Świętokrzyska

 

W świetle informacji i zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS) Zarząd firmy Drink Food Sp. z o.o., producenta źródlanych wód niegazowanych Józefowianka i Świętokrzyska, pragnie poinformować, iż podjął decyzję o całkowitym wycofaniu z rynku i zawieszeniu dalszej produkcji wody niegazowanej.

 

Decyzja ta podyktowana jest przede wszystkim troską o bezpieczeństwo Konsumentów i zapewnienie najwyższej jakości oferowanych produktów.

 

Pragniemy podkreślić, iż działania Drink Food Sp z o.o. podjęte zostały znacznie wcześniej - przed pojawieniem się komunikatu GIS (23.07.2018). Na początku lipca br., niezwłocznie po wewnętrznej kontroli jakości producenta, wstrzymano dostawę pierwszej partii wody niegazowanej o numerach 51264. Należy podkreślić, że badania produktów realizowane zgodnie z procedurami nie wskazywały na nieprawidłowości. Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo konsumentów firma podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji informacyjnej wśród dużych sieci handlowych, wstrzymując i wycofując wodę niegazowaną w butelkach o pojemności 0,5 L i 1,5 L ze sklepów.

 

Działania Drink Food Sp z o.o. są zgodne z opiniami ekspertów, którzy na całym świecie podkreślają, że obawa o jakość jednej butelki skutkuje wycofaniem całej serii produkcji z rynku.  

 

Drink Food Sp. z o.o. pragnie zapewnić, iż pozostałe produkty firmy zostały poddane szczegółowej kontroli jakości a wyniki badań próbek wody niegazowanej są monitorowane na bieżąco.

 

Jednocześnie producent na bieżąco monitoruje sytuację oraz wszelkie informacje otrzymywane od dystrybutorów, Klientów. Należy podkreślić, iż dotychczas nie otrzymał żadnych niepokojących sygnałów o przypadkach problemów zdrowotnych Klientów.

 

Firma Drink Food Sp z o.o. wspólnie z Organami Kontroli, szczegółowo analizuje zaistniałą sytuację oraz możliwości wprowadzenia dodatkowych kontroli jakości. Zarząd spółki zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia podobnej sytuacji w przyszłości.

 

 

Zarząd Drink Food Sp. z o.o.

 

 

2018-07-23

Informacja o wycofaniu produktu

Szanowni Państwo! 

Informujemy, iż wystąpiła konieczność wstrzymania dystrybucji i wycofania partii poniższych produktów z powodu podejrzenia nieprawidłowej jakości:

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l o numerze 051264,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l o numerze 051265,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l o numerze 051272,

      - woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 1,5l o numerze 051273,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l o numerze 051291,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l o numerze 051292,

      - woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l o numerze 051293,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l o numerze 051299,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l o numerze 051300,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 1,5l o numerze 051301,

      - woda źródlana niegazowana Świętokrzyska 0,5l o numerze 051330,

      - woda źródlana niegazowana Józefowianka 0,5l o numerze 051331.

Prosimy o niespożywanie w/w partii wody oraz zwrot do miejsca zakupu lub na adres zakładu producenta podany na etykiecie.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, jakie mogą wynikać w związku z zaistniałą sytuacją.

Działanie firmy DrinkFood podyktowane jest troską o bezpieczeństwo Konsumentów i najwyższą jakość oferowanych produktów.